Outstanding

OUTSTANDING Contemporary Art Exhibition

Agustench – Juan Canals – Juan Carlos Lozano – Magdalena Esteve – Marcela Jardón

La mostra, que romandrà oberta des l’1 de desembre de 2017 fins al 9 de gener de 2018, es compon d’una selecció d’obres realitzada pels mateixos artistes, de format i temàtiques tan diferents com els seus creadors. Els autors que participen en aquesta exposició, són artistes amb un estil propi, amb un compromís amb l’experimentació personal que distingeix la seva obra. Per això, si bé l’exposició reuneix peces de moments diversos de cada artista, entre les quals es troben algunes de les seves obres més actuals, amb les seves variades recerques i abordatges de la pintura, el collage, l’obra gràfica, i la fotografia, en totes elles es troben representats. Així, acomiaden l’any, amb una invitació en la qual els clients i amants de l’art tindran l’oportunitat de saludar els artistes, alhora d’apreciar, les seves respectives propostes.

The show, which will be open from 1 December 2017 until 9 January 2018, features a selection of pieces done by the artists themselves using formats and themes as different as their creators. The artists participating in this exhibit have their own styles, and are committed to the type of personal experimentation that distinguishes their work. Even though the exhibit includes pieces from different stages in each artist’s career, including some of their most recent pieces, all of their various quests and approaches to painting, collage, graphic art, and photography, are represented. (Translate: Kymm Coveney)

more info >>>

 

 

Suscribirse a mailing list

×

Help Chat
Enviar via WhatsApp